ZK-REM

Przedsiębiorstwo Remontowo-Produkcyjne „ZK-REM” Sp. z o.o. wywodzi się ze struktur ówczesnych Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o. (obecnie: Koksownia ArcellorMittal Poland SA oddział w Zdzieszowicach), w których jako służby remontowe przez wiele lat realizowano bieżące, specjalistyczne oraz unikalne zadania dla potrzeb koksowni.Wyodrębnienie samodzielnej Spółki pozwoliło na ukierunkowanie strategii rozwoju świadczonych usług, oferowanie produktów specjalistycznych oraz pozyskanie nowych rynków.

Od rozpoczęcia działalności gospodarczej datowanej na 1998 rok, Firma stale się rozwija i poszerza swoje horyzonty, a lata doświadczeń pozwoliły Spółce wypracować własne „know-how”, które z powodzeniem wykorzystywane jest w realizacji dużych i indywidualnych projektów inwestycyjnych.

Dziś świadczymy kompleksowe usługi dla przemysłu koksowniczego, koksochemicznego, hutniczego, wydobywczego oraz chemicznego w zakresie generalnego realizatorstwa inwestycji, prefabrykacji i montażu aparatów, maszyn urządzeń, remontów, modernizacji i konserwacji linii technologicznych oraz wykonawstwa i montażu konstrukcji stalowych łącznie z kompleksowym zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Możliwości technologiczne, zaplecze techniczne, wykształcona i doświadczona kadra specjalistów gwarantuje najwyższą jakość realizowanych zadań, co w rezultacie przekłada się na zaufanie i wieloletnią współpracę z kluczowymi partnerami.

Zainteresowanych nauką zawodu w ZK-REM zapraszamy na stronę internetową.

To make your Joomla! website unavailable to visitors, replacing it with a simple message, do this:

 1. Log in to the Administrator back-end.
 2. Click on the Global Configuration button in the main Control Panel or System → Global Configuration in Joomla 3.x.
 3. There are so many configuration options that they need to be divided into separate groups or tabs. The Site tab, it should be the default first view displayed, if not click on the tab.
 4. Find where it says Site Offline and click the Yes button in Joomla 3.x.
 5. Optional: Change the Offline Message to give your visitors some explanation about why your website is unavailable.
 6. Click the Save toolbar button to implement the new settings:
  • The Save toolbar button will save your changes and but leave you in Global Configuration.
  • The Save and Close button will save your changes and return you to the Administrator Control Panel.
 7. You should see a message confirming the settings have been changed.
Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Ok