Nauka w zawodzie magazynier - logistyk odbywa się w całości w Szkole. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczniowie uczą się zawodu w kształceniu modułowym, w pracowniach szkolnych.

Magazynier to osoba zatrudniona w celu prowadzenia magazynu, która wykonuje lub nadzoruje czynności związane działalnością takiego miejsca: przyjmuje, przechowuje i wydaje produkty, materiały i surowce.

Magazynier może pracować w magazynie handlowym bądź przemysłowym. Do jego zadań należy kontrola jakości i ilości towaru przyjmowanego i wydawanego, rozmieszczanie towarów w magazynie, dokonywanie na bieżąco inwentaryzacji towaru. Magazynier musi dbać o towar, który znajduje się pod jego opieką i chronić go przed pożarem, kradzieżą, zalaniem, szkodnikami, zepsuciem i zniszczeniem. Powinien także pilnować terminów przechowywania np. materiałów, artykułów i utrzymywać czystość w pomieszczeniach magazynowych.

W ramach nauki zawodu 432106 Magazynier-logistyk uczeń przygotowywany jest do egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów.

Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Ok