OSOBY WCHODZĄCE I PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE ZS MAJĄ OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I NOSA CHYBA, ŻE DYREKTOR POSTANOWI INACZEJ!

  1. Wchodząc do budynku Zespołu Szkół należy zasłonić usta i nos oraz zdezynfekować ręce.
  2. Podczas przerw śródlekcyjnych uczniowie i osoby przebywające na korytarzach szkolnych mają obowiązek zasłaniania ust i nosa.
  3. Maseczkę można zdjąć w celu spożycia posiłku i uzupełnienia płynów. Należy zachować dystans 1,5m.
  4. Podczas lekcji w pracowniach zawodowych, salach lekcyjnych i w sali gimnastycznej zasłanianie ust i nosa nie jest obowiązkowe. W miarę możliwości należy zachować dystans 1,5m.
  5. Zakrywanie ust i nosa nie jest obowiązkowe na terenie ZS poza budynkiem, należy zachować dystans 1,5m.

Strategia zarządzania i wewnętrzne procedury obowiązujące na terenie Zespołu Szkół w Zdzieszowicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa na terenie szkoły związana z pandemią COVID-19

Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Ok