️Absolwenci Technikum i LOD który przystępowali do egzaminów maturalnych w latach 2016–2020

UWAGA: Termin składania deklaracji - do 7 lutego w wersji papierowej do sekretariatu ZS

Absolwent, który nie zdał lub nie przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych albo któremu ten egzamin lub te egzaminu zostały unieważnione i nie otrzymał świadectwa dojrzałości, w 2021 r. nie ma obowiązku przystąpienia do tego egzaminu lub tych egzaminów. Jeżeli zdał wszystkie egzaminy obowiązkowe w części pisemnej, może w 2021 r. uzyskać świadectwo dojrzałości, pod warunkiem złożenia do dyrektora właściwej OKE stosownego wniosku do 31 maja 2021 r.

Załącznik 31 - znajdziecie tutaj:
OKE Wrocław - deklaracje i formularze dla zdających

Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Ok