Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach, oprócz codziennych konsultacji psychologicznych (poniedziałek-piątek w godz. 9.00 – 17.00 ), w ramach działalności psychologicznej i terapeutycznej od dnia 07 wrzenia 2021 r. w każdy wtorek w godz. 14.00 – 17.00 prowadzi konsultacje z zakresu :

  • psychotraumatologii (dla osób doznając traumy w rożnych sytuacjach kryzysowych),
  • suicydologi klinicznej (dla osób samookaleczających się, podejmujących próby samobójcze lub rodzin z przypadkiem samobójstwa członka rodziny)
  • przemocy domowej, incydentalnej, seksualnej ( w tym molestowania seksualnego)
  • uzależnienia i wspóluzaleznienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych./li
Ulotka

Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny

ul. Bolesława Chrobrego 18

tel. 77 484 60 86

czynny

poniedziałek – piątek 8:00 – 17:00

psycholog

poniedziałek – piątek 9:00 – 17:00

Pomoc psychologiczna w kryzysie, pomoc pedagogiczna,

problemy i trudności szkolne i wychowawcze, praca z rodzicami,

edukacja rodziców, zaburzenia zachowania u dzieci,

zaburzenia neurologiczne, behawioralne.

każdy wtorek 14:00 – 17:00

Psycholog ze specjalizacją psychotraumatolog i suicydolog

kliniczny, specjalista psychoterapii uzależnień ( certyfikat PARPA).

Obszary – traumy (leczenie), samobójstwa – zagrożenie, chroniczne

problemy, samookaleczenia.

Pomoc domowa, incydentalna, seksualna (w tym molestowanie),

Uzależnienia – pełne leczenie ( i współuzależnienie) – w tym możliwość

włączenia farmakoterapii w Opolu po wcześniejszej konsultacji.

Mityngi AA w piątki od godz.17:00

W ośrodku można składać wnioski na leczenie odwykowe na

Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Ok