Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy to prosty sposób na zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Uczestnikiem KKZ może być każdy, kto ukończył 18 lat. Minimalne wymagane wykształcenie to wykształcenie podstawowe.

Nauka na KKZ trwa 3 semestry, z czego połowa odbywa się w systemie zdalnym za pośrednictwem platformy Moodle. Osoba, która ukończy KKZ otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu, a także może przystąpić do egzaminu zawodowego w zakresie prowadzonej kwalifikacji oraz zdobyć certyfikat kwalifikacji zawodowej.

Zobacz na czym polega idea kwalifikacji

  • Sprzedawca (kwalifikacja HAN.01. Prowadzenie sprzedaży)
  • Handlowiec (kwalifikacja HAN.02. Prowadzenie działań handlowych)
  • Rachunkowość (kwalifikacja EKA.07. Prowadzenie rachunkowości)
  • Ochrona środowiska (kwalifikacja CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska)
  • Informatyka (kwalifikacja INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych)
  • Informatyka (kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych)
  • Projektowanie multimediów (kwalifikacja PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych)
  • Projektowanie multimediów (kwalifikacja PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków)
  • Obsługa magazynów (kwalifikacja SPL.01 Obsługa magazynów – zawód magazynier – logistyk)
Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Ok