Ważne terminy związane z organizacją roku szkolnego 2017/2018

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach działając na podstawie § 5 ust 1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski podaje do wiadomości harmonogram dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2017/2018:

  1. 30 kwietnia 2018 (poniedziałek)
  2. 02 maja 2018 (środa)
  3. 04 maja 2018 (piątek)
  4. 01 czerwca 2018 (piątek)

Dodatkowe dni wolne nie dotyczą młodocianych pracowników, którzy w dniu wolnym od zajęć dydaktycznych uczestniczą w zajęciach praktycznych w zakładzie, w którym realizują praktyczną naukę zawodu.

Terminy wywiadówek dla Rodziców:

  • 13.09.2017 (środa) - organizacja roku szkolnego 2017/18; uchwalenie Programu wychowawczo-Profilaktycznego;
  • 16.11.2017(czwartek) - spotkanie z rodzicami klas maturalnych, powiadomienie o grożących ocenach niedostatecznych;
  • 20.12.2017 (środa) - powiadomienie o grożących ocenach niedostatecznych za I półrocze, wyniki klasyfikacji za I półrocze - klasa 4Technikum;
  • 31.01.2018 (środa) - podsumowanie półrocza, informacje o ocenach śródrocznych;
  • 28.03.2018 (środa) - zebrania z Rodzicami klasy maturalnej oraz klasy 3tac i 1w - powiadomienie o grożących ocenach niedostatecznych na II półrocze.
  • 17.05.2018 (czwartek) - powiadomienie o grożących ocenach niedostatecznych na II półrocze.

Informacja o terminach świąt - obowiązujących przerw świątecznych, ferii - umieszczona w formie kalendarza roku szkolnego - do pobrania:

Dokument PDFKalendarz roku szkolnego 2017/2018

Dokument PDFTerminy związane z klasyfikacją, wywiadówkami 2017/18

Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Ok