Kalendarz roku szkolnego

Ważne terminy związane z organizacją roku szkolnego 2022/2023


Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach działając na podstawie § 5 ust 1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski podaje do wiadomości harmonogram dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2022/2023:

  1. 31 października 2022
  2. 02 listopada 2022
  3. 10 stycznia 2023
  4. 02 maja 2023
  5. 05 czerwca 2023
  6. 06 czerwca 2023
  7. 09 czerwca 2023

Dodatkowe dni wolne nie dotyczą młodocianych pracowników, którzy w dniu wolnym od zajęć dydaktycznych uczestniczą w zajęciach praktycznych w zakładzie, w którym realizują praktyczną naukę zawodu.

Informacja o terminach świąt - obowiązujących przerw świątecznych, ferii - umieszczona w formie kalendarza roku szkolnego - do pobrania:

Dokument PDFKalendarz roku szkolnego 2022/2023

Dokument PDFTerminy związane z klasyfikacją, wywiadówkami 2022/2023

 

Pełnienie funkcji wychowawcy/opiekuna klasy

 

 

KLASA

 

WYCHOWAWCA / n-l wspomagający

 

1ta

Aneta Lepich/ Justyna Raszczyk

1tb

Jagoda Iracka/ Anna Bień

2tgs

Katarzyna Żuklińska/Katarzyna Fert

3gis

Małgorzata Wenszka / Piotr Willner

4tgs

Anna Bień/ Andrzej Szladowski

4tig

Elżbieta Domerecka/ Anna Śliwicka

1w

Beata Soczawa/ Alicja Dymek

2w

Zbigniew Hołówka/Jedrzej Kopecki

3w

Barbara Mutwin / Małgorzata Pers

 

Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Ok
Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Ok