Kalendarz roku szkolnego

Ważne terminy związane z organizacją roku szkolnego 2020/2021

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach działając na podstawie § 5 ust 1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski podaje do wiadomości harmonogram dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2019/2020:

  1. 12 stycznia 2021
  2. 04 maja 2021
  3. 04 czerwca 2021
  4. 22 czerwca 2021

Dodatkowe dni wolne nie dotyczą młodocianych pracowników, którzy w dniu wolnym od zajęć dydaktycznych uczestniczą w zajęciach praktycznych w zakładzie, w którym realizują praktyczną naukę zawodu.

Informacja o terminach świąt - obowiązujących przerw świątecznych, ferii - umieszczona w formie kalendarza roku szkolnego - do pobrania:

Dokument PDFKalendarz roku szkolnego 2020/2021

Dokument PDFTerminy związane z klasyfikacją, wywiadówkami 2020/2021

 

Pełnienie funkcji wychowawcy/opiekuna klasy

 

 

KLASA

 

WYCHOWAWCA / n-l wspomagający

 

1tig

Piotr Ożarowski / Justyna Raszczyk

 

1tis

Małgorzata Wenszka / Mariusz Kowalczyk

 

2tgs

Anna Banaś/ Andrzej Szladowski

 

2tig

Elżbieta Domerecka/ Beata Tatoj

 

3tg

 

Anna Bień/Uliana Lynda

 

4tgs

Katarzyna Żuklińska / Lidia Rabiak-Adamska

 

1w

Barbara Mutwin / Anna Śliwicka

 

2bw

Beata Soczawa/ Aneta Lepich

 

2w

Jagoda Iracka / Pers Małgorzata

 

3bw

 

Hołówka Zbigniew / Jędrzej Kopecki

3LOD

 

Anna Bień
Zebrania z rodzicami rok szkolny 2020/21

01.09.2020 (wtorek)

Spotkanie Dyrektora ZS z Rodzicami (aula). Omówienie procedur obowiązujących na terenie ZS w związku z COVID-19.

07-10.09.2020

Ogólnoszkolne spotkania z wychowawcami wg harmonogramu

23.09.2020 (środa)

Spotkanie z rodzicami i uczniami klasy 4Technikum. Spotkanie Dyrektora ZS z Radą Rodziców (aula).

16.11.2020  (poniedziałek)

Spotkanie z rodzicami klasy maturalnej. Przejściowa analiza wyników nauczania i zachowania.

16.12.2020 (środa)

Spotkania z rodzicami wszystkich klas Technikum i BS I. Powiadomienie o grożących ocenach niedostatecznych w klasach: 1-3 Technikum i 1 - 3 BS I: ucznia informuje nauczyciel prowadzący dany przedmiot, rodziców informuje wychowawca klasy na spotkaniu z rodzicami. Podanie uczniom a za ich pośrednictwem rodzicom ocen przewidywanych na 1 półrocze.

15.01.2021 (piątek)

Spotkania z wychowawcami. Klasyfikacja śródroczna

16.03.2021(wtorek)

Spotkanie z rodzicami klas maturalnych. Podanie uczniom klas maturalnych, a za ich pośrednictwem rodzicom ocen przewidywanych na 2 półrocze.

20.04.2021 (wtorek)

Spotkania z wychowawcami. Klasyfikacja w klasach maturalnych, przejściowa analiza wyników nauczania i zachowania klas: 3tg, 2tig, 2tgs.

19.05.2021 (środa)

spotkania z wychowawcami, przejściowa analiza wyników nauczania klas: 1w, 2w, 2bw, 3bw, 1tig, 1tgs.

 

Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Ok