Kalendarz roku szkolnego

Ważne terminy związane z organizacją roku szkolnego 2018/2019

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach działając na podstawie § 5 ust 1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski podaje do wiadomości harmonogram dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2018/2019:

  1. 30 kwietnia 2019 (poniedziałek)
  2. 02 maja 2019 (środa)
  3. 04 maja 2019 (piątek)
  4. 01 czerwca 2019 (piątek)

Dodatkowe dni wolne nie dotyczą młodocianych pracowników, którzy w dniu wolnym od zajęć dydaktycznych uczestniczą w zajęciach praktycznych w zakładzie, w którym realizują praktyczną naukę zawodu.

Terminy wywiadówek dla Rodziców:

  • 13.09.2018 (czwartek) - organizacja roku szkolnego 2018/19; uchwalenie Programu wychowawczo-Profilaktycznego;
  • 15.11.2018 (czwartek) - spotkanie z rodzicami klas maturalnych, powiadomienie o grożących ocenach niedostatecznych;
  • 20.12.2018 (środa) - powiadomienie o grożących ocenach niedostatecznych za I półrocze, wyniki klasyfikacji za I półrocze - klasa 4Technikum;
  • 24.01.2018 (czwartek) - podsumowanie półrocza, informacje o ocenach śródrocznych;
  • 21.03.2018 (czwartek) - zebrania z Rodzicami klasy maturalnej oraz klasy 3tac i 1w - powiadomienie o grożących ocenach niedostatecznych na II półrocze.
  • 16.05.2018 (czwartek) - powiadomienie o grożących ocenach niedostatecznych na II półrocze.

Informacja o terminach świąt - obowiązujących przerw świątecznych, ferii - umieszczona w formie kalendarza roku szkolnego - do pobrania:

Dokument PDFKalendarz roku szkolnego 2018/2019

Dokument PDFTerminy związane z klasyfikacją, wywiadówkami 2018/2019

Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Ok