Kalendarz roku szkolnego

Ważne terminy związane z organizacją roku szkolnego 2019/2020

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach działając na podstawie § 5 ust 1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski podaje do wiadomości harmonogram dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2019/2020:

  1. 2,3 stycznia 2020
  2. 10 stycznia 2020
  3. 12 czerwca 2020
  4. 23 czerwca 2020

Dodatkowe dni wolne nie dotyczą młodocianych pracowników, którzy w dniu wolnym od zajęć dydaktycznych uczestniczą w zajęciach praktycznych w zakładzie, w którym realizują praktyczną naukę zawodu.

Terminy wywiadówek dla Rodziców:

  • 16.09.2019 - zebranie ogólnoszkolne - organizacja roku szkolnego 2019/20;
  • 19.11.2019 - spotkanie z rodzicami klas maturalnych, powiadomienie o grożących ocenach niedostatecznych;
  • 19.12.2019 - powiadomienie o grożących ocenach niedostatecznych za I półrocze, wyniki klasyfikacji za I półrocze - klasa 4Technikum;
  • 30.01.2020 - podsumowanie I półrocza, informacje o ocenach śródrocznych;
  • 20.03.2020 - zebrania z Rodzicami klasy maturalnej oraz klasy 3tgs, 1bw i 1w - powiadomienie o grożących ocenach niedostatecznych na II półrocze.
  • 16.05.2020 - powiadomienie o grożących ocenach niedostatecznych na II półrocze.

Informacja o terminach świąt - obowiązujących przerw świątecznych, ferii - umieszczona w formie kalendarza roku szkolnego - do pobrania:

Dokument PDFKalendarz roku szkolnego 2019/2020

Dokument PDFTerminy związane z klasyfikacją, wywiadówkami 2019/2020

Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Ok