Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Technik grafiki i poligrafii cyfrowej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych

1) przygotowania publikacji i prac graficznych do druku oraz publikacji elektronicznej;

2) prowadzenia procesów drukowania cyfrowego;

3) przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych

4) obróbki druków cyfrowych

5) prowadzenia procesów drukowania przestrzennego 3D

6) obróbki przestrzennych druków 3D.

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie Technik grafiki i poligrafii cyfrowej: PGF.04 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych; PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.

Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Ok