Uczniowie Technikum w ciągu 5-letniego cyklu kształcenia, są zobowiązani do odbycia 8-tygodniowych praktyk: 4 tygodnie w klasie 3 oraz 4 tygodnie w klasie 4. dokładny termin praktyk zawodowych ustalany jest przed rozpoczęciem roku szkolnego, z uwzględnieniem wszystkich ważnych terminów.

Uczniowie odbywają praktyki w przedsiębiorstwie, które prowadzi działalność w branży, w której uczeń się kształci (np.. uczniowie uczący się w zawodzie technik spedytor odbywają praktyki w firmach działających w branży Transport – Spedycja – Logistyka).

Na praktyki zawodowe kieruje Dyrektor Szkoły. Uczniowie mogą sami szukać miejsca odbywania praktyk zawodowych, korzystając z bazy pracodawców (http://www.zs.zdzieszowice.pl/index.php/technikum/praktyki-zawodowe-baza-pracodawcow). Baza jest przykładowa, nie ma obowiązku ograniczania się tylko do firm w niej ujętych.

Każdy uczeń przed praktykami otrzymuje komplet dokumentów:

·        Skierowanie na praktykę zawodową

·        Dzienniczek praktyk

·        Dokumenty do rozliczenia praktyki

Uczniowie są także informowani o ich obowiązkach. W ZS obowiązuje regulamin praktyk, z którym uczniowie są zobowiązani się zapoznać.

Odbycie praktyk jest dla uczniów bezpłatne. Szkoła zwraca uczniom równowartość kosztów dojazdu na praktyki (cena biletu komunikacji publicznej z uwzględnieniem przysługujących ulg). W celu rozliczenia praktyk, w ciągu 7 dni od zakończenia praktyk należy do szkoły przekazać wypełniony dzienniczek praktyk, oświadczenie o numerze konta oraz listę obecności.

Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Ok
Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Ok