Technik spedytor

Dzięki uprzejmości firmy Logintrans sp. z o.o. na podstawie umowy o współpracy uczniowie ZS mogą swobodnie korzystać z zasobów platformy TransEdu.

Na platformie umieszczone są 4 kursy wiedzy: Transport drogowy Spedycja Zarządzanie magazynem Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem w transporcie.

Dodatkowo każdy, kto zarejestruje się w systemie może korzystać z aplikacji TransEdu oraz zdawać egzaminy certyfikujące w wyżej wymienionych obszarach.

Zapraszamy chętnych do udziału w TransEdu!

TECHNIK SPEDYTOR 333108

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik spedytor powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych;

2) prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi;

3) wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego.

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych jest niezbędne osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia w ramach kwalifikacji SPL.05 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów: - Planowanie i organizowanie procesów transportowych - Kalkulowanie cen i dokumentowanie realizacji procesów transportowych - Prowadzenie korespondencji i negocjacji - Organizowanie procesu załadunkowego i rozładunkowego

Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Ok