Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy to prosty sposób na zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Uczestnikiem KKZ może być każdy, kto ukończył 18 lat. Minimalne wymagane wykształcenie to wykształcenie podstawowe. 

Nauka na KKZ trwa 3 semestry, z czego połowa odbywa się w systemie zdalnym za pośrednictwem platformy Moodle. Osoba, która ukończy KKZ otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu, a także może przystąpić do egzaminu zawodowego w zakresie prowadzonej kwalifikacji oraz zdobyć certyfikat kwalifikacji zawodowej. 

Jak prawidłowo organizować kkz dowiesz się ze strony MEiN.

Zobacz na czym polega idea kwalifikacji https://www.youtube.com/watch?v=dkKLZGFIJy4&feature=youtu.be