Kandydaci do Technikum mogą wybrać kształcenie w trzech branżach:

  • spedycja
  • grafika i informatyka
  • chemia i ochrona środowiska

Na wszystkie zawody znajdujące się w ofercie Technikum jest istotne zapotrzebowanie na rynku pracy (zajrzyj do barometru zawodów oraz prognozy zapotrzebowania na zawody szkolnictwa branżowego).

Nauka w Technikum trwa 5 lat. W trakcie nauki uczniowie przystępują do egzaminów zawodowych, a po ukończeniu szkoły mogą przystąpić do matury.