Kształcenie zawodowe prowadzone jest w klasach wielozawodowych, z praktyczną nauką zawodu u pracodawcy. Nauka trwa trzy lata, dwa dni w tygodniu w Szkole a w pozostałe dni uczeń odbywa praktyczną nauka zawodu u pracodawcy.

Proponujemy naukę w klasie patronackiej MULTiSERWIS z gwarancją zatrudnienia po ukończeniu Szkoły (zawody monter izolacji przemysłowych, blacharz izolacji przemysłowych - zawód również dla dziewcząt!). Praktyczna i teoretyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy - w przypadku powstania klasy patronackiej - transport spod ZS na zajęcia zawodowe zapewniony!

W pozostałych zawodach kształcenie zawodowe teoretyczne ma miejsce na miesięcznych turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników. Kandydat może wybrać każdy interesujący go zawód, poszukać pracodawcy, który przyjmie go na naukę zawodu (można skorzystać z bazy pracodawców dostępnej na stronie internetowej Zespołu Szkół). Pracodawca podpisuje deklarację zgody, którą uczeń dostarcza wraz z podaniem do Branżowej Szkoły I Stopnia (druk deklaracji dostępny jest na stronie ZS). Przez cały okres trwania nauki uczeń pobiera wynagrodzenie młodocianego pracownika zatrudnionego w celu nauki zawodu.

Jeżeli chcesz być ślusarzem, elektromechanikiem, operatorem obrabiarek skrawających wybierz Przedsiębiorstwo Remontowo-Produkcyjne ZK-REM w Zdzieszowicach.

Szkoła współpracuje także z firmą B+K z siedzibą w Walcach. B+K zapewnia dojazd na zajęcia spod szkoły. Kształcenie odbywa się w zawodach: drukarz, ślusarz, mechanik, operator urządzeń przemysłu chemicznego.

Szkoła oferuje do dyspozycji uczniów nowoczesną bazę dydaktyczną, sprzęt i oprogramowanie, jak również salę gimnastyczną, siłownię i Studio Fotograficzne Dla gimnazjalistów zainteresowanych fotografią Szkoła proponuje zajęcia dodatkowe w Akademii Fotografii, gdzie można korzystać ze specjalistycznego sprzętu fotograficznego i najnowszego oprogramowania. Dla osób zainteresowanych filmowaniem znajdzie się miejsce na zajęciach ZS PROJECT STUDIO. Cyklicznie odbywają się tzw. LAN PARTY - nocne spotkania młodzieży i udział w turniejach gier strategicznych. Dla uatrakcyjnienia nauki w Branżowej Szkole I Stopnia uczniowie mają do dyspozycji szkolną platformę Moodle, a nauczyciele wykorzystują techniki i metody kształcenia na odległość, jako metody uzupełniające kształcenie. Zespół Szkół w Zdzieszowicach jest Szkołą patronacką w programie ZainSTALuj się który jest finansowany przez firmę AcelorMittal Poland S.A. W jego ramach uczniowie biorą udział w szeregu aktywnościach i wydarzeniach, takich jak: spotkania z ekspertami ArcelorMittal Poland S.A., wizyty w zakładach produkcyjnych, konkursy. Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w płatnych wakacyjnych stażach.

Szkoła prowadzi również szeroką współprace międzynarodową ze szkołami zawodowymi z Czech i Słowacji. Młodzież uczestnicząc w wyjazdach zagranicznych doskonali umiejętności językowe, a nawiązane kontakty i przyjaźnie dodatkowo skutkują wakacyjnymi wyjazdami połączonymi ze zwiedzaniem Europy.

W Szkole panuje atmosfera przyjazna uczniom. Rada Pedagogiczna wspiera inicjatywy, przedsięwzięcia i projekty młodzieży oferując pomoc i wsparcie w ich realizacji.

Przyjdź do nas i przekonaj się sam!!!

Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Ok