FOTOGRAF

BRANŻA AUDIOWIZUALNA

 

Opis zawodu                                                                                                                                                                                      

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie fotograf powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych
w zakresie kwalifikacji AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu:

 • przygotowania planu zdjęciowego,
 • rejestrowania obrazu,
 • obróbki i publikowania obrazu.

Główne zadania zawodowe i wykonywane czynności                                                                                                                     

 • organizowanie planu zdjęciowego,
 • rejestrowanie obrazu,
 • kopiowanie i obrabianie obrazu,
 • obróbka chemiczna bądź cyfrowa materiałów fotograficznych,
 • tworzenie odbitek i kopii zapasowych z materiałów własnych oraz dostarczonych przez klienta,
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny
  pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
 • stosowanie techniki komputerowego wspomagania procesów technologicznych,
 • negocjowanie warunków porozumień,
 • stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań.

Cechy, predyspozycje osoby wykonującej ten zawód                                                                                                                     

 • komunikatywność,
 • spostrzegawczość,
 • kreatywność,
 • cierpliwość,
 • życzliwość,
 • dokładność,
 • odporność emocjonalna,
 • elastyczność i otwartość na zmiany,
 • gotowość do ciągłej nauki,
 • wysoka kultura osobista,
 • podzielność uwagi,
 • samodzielność,
 • gotowość do pracy w szybkim tempie,
 • łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
 • wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny i psychiczny,
 • zdolność radzenia sobie z emocjami klientów i presją otoczenia,
 • odporność na działanie pod presją czasu,
 • wytrzymałość na długotrwały wysiłek psychiczny,
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

Warunki pracy                                                                                                                                                                                     

Fotograf pracuje przeważnie indywidualnie, w bezpośrednim kontakcie z ludźmi. W przypadku pracy jako fotograf w studio, z
czasem pracy określonym otwarciem firmy, mając nienormowany czas pracy zależny od rodzaju realizowanej produkcji, o każdej
porze dnia i w każdy dzień (bez wykluczania świąt). Fotograf może pracować w pomieszczeniach zamkniętych oraz w plenerze,
w zmiennych warunkach atmosferycznych, w obiektach kulturowych, sakralnych, mieszkaniach.

Fotograf może pracować między innymi: w studiach fotograficznych, w agencjach artystycznych i reklamowych, w agencjach
organizujących imprezy i festiwale, w redakcjach gazet lub mediów cyfrowych. Fotograf często prowadzi własną firmę.

Dodatkowe atuty:

 • dla fotografa z pasją praca jest przyjemnością,
 • fotograf ma bezpośredni kontakt z ludźmi,
 • możliwość poznania sławnych osób.

Egzaminy                                                                                                                                                                                              

Uczniowie uczący się w zawodzie fotograf przystępują do egzaminu zawodowego w czerwcu w klasie 3, w zakresie kwalifikacji
AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu.

Zajęcia praktyczne                                                                                                                                                                             

Uczeń Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie fotograf umiejętności praktyczne będzie zdobywać w pracowniach szkolnych:
pracowni do rejestracji obrazu lub studiu fotograficznym, pracowni obróbki obrazu, pracowni plastycznej, ciemni fotograficznej.