Technikum

 

 

Kształcenie zawodowe odbywa się w nowoczesnym systemie modułowym - nie ma podziału na przedmioty – jest podział na moduły. Nauka odbywa się w blokach 3-, 4-godzinnych, w maksymalnie 15-osobowych grupach, w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach zawodowych. Szkoła posiada nowoczesną bazę dydaktyczną, sprzęt i oprogramowanie, jak również salę gimnastyczną, siłownię i Studio Fotograficzne do dyspozycji uczniów. 

                     

Nauczyciele kładą nacisk na nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, technologie cyfrowe oraz na chemię, ochronę środowiska. Dla osób zainteresowanych fotografią i reklamą cyfrową Szkoła proponuje zajęcia dodatkowe w Akademii Fotografii, gdzie można korzystać ze specjalistycznego sprzętu fotograficznego i najnowszego oprogramowania, do dyspozycji uczniów dron i nowoczesna kamera. Dla osób zainteresowanych filmowaniem znajdzie się miejsce na zajęciach ZS PROJECT STUDIO. Filmy wyprodukowane przez uczniów można zobaczyć w Internecie. Dla zainteresowanych transportem i spedycją nauczyciele proponują zajęcia pn. Spedycja On-line czy giełda transportowa. Uczniowie prowadzą wirtualną firmę, w której zajmują się przyjmowaniem zleceń spedycyjnych, planowaniem strategicznym i operacyjnym, uczą się zarządzać czasem i aktywami własnej firmy. Na zajęciach stosują symulatory "Euro Truck 2". Dla uatrakcyjnienia nauki w Technikum uczniowie mają do dyspozycji szkolną platformę Moodle, a nauczyciele wykorzystują techniki i metody kształcenia na odległość, jako metody uzupełniające kształcenie.

ZS w Zdzieszowicach jest Szkołą Zawodową Najwyższej Jakości! W 2018r ten zaszczytny tytuł został przyznany za system doradztwa zawodowego realizowany w Szkole. Doceniono również wysiłki w dziedzinie wykorzystania platformy Moodle na lekcjach uznając to za "Dobrą Praktykę" w 2017r. Rok 2019 przyniósł ZS kolejny tytuł "Dobrej Praktyki", tym razem dotyczący G.A.N.G.u Pomysłów.

Szkoła współpracuje z przedsiębiorstwami, z których największe to: AcellorMittal Poland S.A., Multiserwis, ZK-REM, instytucjami: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji oraz uczelniami wyższymi: Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz Wyższa Szkoła Bankowa. Uczniowie korzystają z zajęć zawodowych prowadzonych na terenie firm, z praktyk zawodowych oraz zdobywają pierwsze doświadczenie zawodowe uczestnicząc w płatnych wakacyjnych stażach. Szkoła prowadzi również szeroką współprace międzynarodową ze szkołami zawodowymi z Czech i Słowacji. Młodzież uczestnicząc w wyjazdach zagranicznych doskonali umiejętności językowe, a nawiązane kontakty i przyjaźnie dodatkowo skutkują wakacyjnymi wyjazdami połączonymi ze zwiedzaniem Europy. W Szkole panuje atmosfera przyjazna uczniom. Rada Pedagogiczna wspiera inicjatywy, przedsięwzięcia i projekty młodzieży oferując pomoc i wsparcie w ich realizacji. Technikum posiada wysoką edukacyjną wartość dodaną - uczniowie w trakcie nauki uzyskują wysoki wzrost umiejętności, jest Szkołą sukcesu a zdawalność egzaminu maturalnego wynosi powyżej 90%