Uczniowie Technikum w ciągu 5-letniego cyklu kształcenia, są zobowiązani do odbycia 8-tygodniowych praktyk: 4 tygodnie w klasie 3 oraz 4 tygodnie w klasie 4. dokładny termin praktyk zawodowych ustalany jest przed rozpoczęciem roku szkolnego, z uwzględnieniem wszystkich ważnych terminów. 

Uczniowie odbywają praktyki w przedsiębiorstwie, które prowadzi działalność w branży, w której uczeń się kształci (np.. uczniowie uczący się w zawodzie technik spedytor odbywają praktyki w firmach działających w branży Transport – Spedycja – Logistyka).  

Na praktyki zawodowe kieruje Dyrektor Szkoły. Uczniowie mogą sami szukać miejsca odbywania praktyk zawodowych, korzystając z bazy pracodawców. Baza jest przykładowa, nie ma obowiązku ograniczania się tylko do firm w niej ujętych. 

Każdy uczeń przed praktykami otrzymuje komplet dokumentów: 

  • Skierowanie na praktykę zawodową
  • Dzienniczek praktyk
  • Dokumenty do rozliczenia praktyki 

Uczniowie są także informowani o ich obowiązkach. W ZS obowiązuje regulamin praktyk, z którym uczniowie są zobowiązani się zapoznać. 

Odbycie praktyk jest dla uczniów bezpłatne. Szkoła zwraca uczniom równowartość kosztów dojazdu na praktyki (cena biletu komunikacji publicznej z uwzględnieniem przysługujących ulg). W celu rozliczenia praktyk, w ciągu 7 dni od zakończenia praktyk należy do szkoły przekazać wypełniony dzienniczek praktyk, oświadczenie o numerze konta oraz listę obecności.