TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

BRANŻA POLIGRAFICZNA

Opis zawodu                                                                                                                                                                                       

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej powinien być przygotowany do
wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych
i publikacji cyfrowych
:

 • przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych,
 • opracowania publikacji i prac graficznych do druku,
 • przygotowania publikacji elektronicznych

w zakresie kwalifikacji PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków:

 • drukowania cyfrowego,
 • obróbki druków cyfrowych,
 • planowania i kontrolowania produkcji poligraficznej,
 • drukowania i obróbki druków 3D.

Główne zadania zawodowe i wykonywane czynności                                                                                                                     

 • przygotowywanie publikacji i materiałów graficznych do procesu drukowania,
 • obsługiwanie cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii,
 • wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych,
 • prowadzenie procesu cyfrowego drukowania,
 • współpraca w zespole i organizowani pracę małych zespołów,
 • posługiwanie się językiem obcym branżowym.

Cechy, predyspozycje osoby wykonującej ten zawód                                                                                                                    

 • zdolność koncentracji uwagi,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • kreatywność i myślenie twórcze,
 • uzdolnienia plastyczne/artystyczne/twórcze,
 • komunikatywność,
 • cierpliwość,
 • dokładność,
 • gotowość do pracy w szybkim tempie,
 • elastyczność i otwartość na zmiany,
 • gotowość do ciągłej nauki,
 • samodzielność,
 • umiejętność współpracy z ludźmi.

Warunki pracy                                                                                                                                                                                      

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej pracuje przeważnie indywidualnie nad własną częścią projektu, ale także zespołowo; mając
bezpośredni kontakt z ludźmi lub w zespole projektowym. Korzysta z  komputera i specjalistycznego sprzętu oraz
oprogramowania. Jego praca często odbywa się w pomieszczeniach biurowych wyposażonych w sprzęt komputerowy z
urządzeniami peryferyjnymi. W tym przypadku możliwa jest praca zdalna. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej może pracować także
w drukarniach cyfrowych lub studiach poligraficznych, czy introligatorniach. W zależności od wykonywanych zadań zawodowych
w dni robocze w stałych godzinach pracy, jednak również mając nienormowany czas pracy zależny od rodzaju realizowanej
produkcji.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej może  pracować między innymi: w studiach graficznych, w agencjach reklamowych, w firmach
zajmujących się aplikacjami multimedialnymi, w zakładach poligraficznych, w wydawnictwach, w drukarniach, w przemyśle, np.
we wzornictwie przemysłowym, przy projektowaniu stron internetowych.

Dodatkowe atuty:

 • duże możliwości rozwoju zawodowego i rozwoju własnej firmy,
 • możliwość uzyskania wysokich przychodów, płaca często dotyczy jednego zlecenia, projektu i waha się od kilkuset do kilku
  tysięcy złotych,
 • duża szansa dla ludzi młodych interesujących się grafiką komputerową.

Egzaminy                                                                                                                                                                                             

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej przystępują w czasie kształcenia do dwóch egzaminów
zawodowych w zakresie kwalifikacji:

 • 04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych - czerwiec klasa 3
 • 05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków – czerwiec klasa 4

Praktyki zawodowe                                                                                                                                                                             

Uczniowie Technikum w Zdzieszowicach kształcący się w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej odbywają praktyki
zawodowe w trzeciej i czwartej klasie. Praktyka trwa każdorazowo cztery tygodnie. Praktyki zawodowe mogą odbywać się
w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w branży poligraficznej. Celem praktyk jest wykonywanie praktycznych
czynności w rzeczywistych warunkach pracy oraz zdobycie doświadczenia zawodowego. Uczniowie Technikum
w Zdzieszowicach odbywają praktyki w takich firmach jak m.in. CEWE, Chespa, Brandekor, Drukarnia AXXEL, Ansite – Agencja
Reklamowa, COLO Sport, Drukol, Agencja Reklamowa POŁAPANI, Opolgraf.