DARIUSZ WILLIM 1975-2023

16 września 2023


Przepełnieni smutkiem i poczuciem wielkiej straty informujemy, że dzisiaj zmarł Dariusz Willim, wieloletni członek Zarządu Powiatu Krapkowickiego i radny Rady Powiatu.

Najszczersze wyrazy współczucia kierujemy dzisiaj do żony Kariny, córki Zofii, syna Rafała, rodziny, bliskich i przyjaciół.

OBWIESZCZENIE

Zarząd Powiatu Krapkowickiego, działając zgodnie z zapisami art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.), w odniesieniu do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamia wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do...